Disclaimer
© Copyright 2004-2022 Trouwvervoer Koetze
Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trouwvervoer Koetze.
Ondanks dat deze website met de grootste zorg is samengesteld, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze website is gemaakt door Jorik Berkepas.
Voor meer informatie over déze site, of informatie
over úw website laten maken, kunt u een bericht
sturen aan de webmaster door gebruik te maken
van het contactformulier of een email te sturen
naar de webmaster.